Ideą tej usługi jest zapewnienie Klientom pełnej i profesjonalnej pomocy prawnej we wszystkich działaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 W ramach tej usługi Kancelaria świadczy:

  • analizę prawną i faktyczną podstaw dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym,
  • redagowanie pozwów i innych pism procesowych,
  • reprezentację w procesach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Ponadto reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym, a także prowadzimy negocjacje w imieniu klienta.
Udzielamy konsultacji i porad prawnych oraz sporządzamy opinie.
Podstawowe zalety tej usługi to:

  • możliwość korzystania z szerokiego spektrum usług prawnych, odpowiadających na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa;
  • informacje o stanie prowadzonych spraw wysyłane są comiesięcznie w formie pisemnych raportów drogą elektroniczną;
  • stały i bezpośredni kontakt z prawnikami obsługującymi klienta.