Kancelaria prowadzi kompleksową windykację wierzytelności.
Etapy działania:


1. Windykacja przedsądowa (polubowna);

 • ustalamy wysokość wymagalnej wierzytelności;
 • zbieramy informacje o dłużniku, w tym w wywiadowniach gospodarczych;
 • kompletujemy dane z rejestrów;
 • przesyłamy wezwania do zapłaty;
 • monitujemy telefonicznie;
 • uzyskujemy uznanie długu i/lub zobowiązanie do jego spłaty w oznaczonym czasie;
 • sprawdzamy aktualną sytuację finansową dłużnika oraz zbieramy informacje o ewentualnych toczących się postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi.

2. Postępowanie przed sądem (np. nakazowe lub upominawcze);

 • sporządzamy i składamy pozew do sądu;
 • wykorzystujemy informacje o dłużniku zebrane w I etapie windykacji;
 • sporządzamy niezbędne pisma procesowe i wnioski dowodowe;
 • zapewniamy reprezentację przed sądem na terenie całego kraju;
 • monitorujemy przebieg postępowania;
 • zbieramy informacje o sytuacji majątkowej dłużnika i w razie potrzeby składamy wniosek o udzielenie przez Sąd zabezpieczenia lub o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

3. Egzekucja przez współpracujących z kancelarią Komorników Sądowych;

 • sporządzamy i składamy w imieniu klienta wniosek o wszczęcie egzekucji;
 • wskazujemy sposoby egzekucji i majątek dłużnika, z którego możliwa jest egzekucja;
 • reprezentujemy klienta w toku postępowania egzekucyjnego i przed sądem;
 • ustalamy aktualną sytuację majątkową dłużnika i w razie potrzeby składamy do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika;
 • zebrane informacje przekazujemy komornikowi prowadzącemu egzekucję;
 • sporządzany niezbędne pisma procesowe w toku egzekucji komorniczej;
 • nadzorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne, a o jego przebiegu na bieżąco informujemy klienta;

Koszty windykacji:
W celu optymalizacji kosztów windykacji wierzytelności stosowane są różnorodne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
W szczególności istnieje możliwość ryczałtowego regulowania kosztów windykacji.